Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos. Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato asmens , įsigijančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.laikozona.lt, (toliau - Pirkėjo) ir UAB „ROSTA“ (toliau - Pardavėjo) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo bei pristatymo sąlygas, prekių grąžinimo tvarką. Pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.laikozona.lt Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje patvirtina prekių krepšelį, nurodo savo duomenis, reikalingus sąskaitos išrašymui ir prekių siuntimui ir pasirinkęs atsiskaitymo būdą užbaigia užsakymo procedūrą.

Pirkėjo teisės ir pareigos. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.laikozona.lt . Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu arba el. paštu. Pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.laikozona.lt Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingus duomenis, reikalingus sąskaitos išrašymui ir prekių siuntimui. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą kainą. Išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas pasirenka apmokėti už užsakytas prekes grynais pinigais prekių pristatymo momentu, apmokėjimą Pirkėjas turi įvykdyti per 24 val. nuo mygtuko „UŽSAKYTI“ paspaudimo. Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per šį terminą Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas nutraukia pirkimo – pardavimo sutartį.

Pardavėjo teisės ir pareigos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iš karto ir yra taikomi visiems nuo to momento sudaromiems sandoriams. Pardavėjas turi teisę nutraukti bet kokius Pirkėjo veiksmus, kenkiančius stabiliam elektroninės parduotuvės darbui ar jos saugumui. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.laikozona.lt teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas neatsako, jei dėl kokių išorinių veiksnių elektroninės parduotuvės darbas laikinai sutriks ir neįsipareigoja nenutrūkstamai teikti paslaugas.

Prekių pristatymas. Kai Pirkėjas užbaigia užsakymo procedūrą paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pardavėjas patvirtina užsakymą atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu. Pinigams įplaukus į Pardavėjo sąskaitą (arba Pirkėjui pasirenkus apmokėti už užsakytas prekes grynais pinigais prekių pristatymo momentu) Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2 d.d. į didžiuosius miestus (apskričių centrus) ir per 3 d.d. į kitus miestus ir vietoves. Jei prekių krepšelio suma neviršija 30€, sekančiame skyrelyje aprašomos papildomos prekių siuntimo sąlygos.

Priimdamas pristatytas prekes Pirkėjas turi įvertinti, ar nepažeista pakuotė, ar pristatytos visos užsakytos prekės. Esant pažeidimams ar neatitikimams, Pirkėjas privalo siuntos nepriimti. Jei Pirkėjas priima siuntą ir patvirtina tai savo parašu tai yra laikoma, kad prekės pristatytos tvarkingai ir Pardavėjas prisiimtus pirkimo – pardavimo sutartyje įsipareigojimus yra įvykdęs.

Prekių pristatymo kaina. Prekės pristatomos nemokamai, jei prekių krepšelio suma viršija 30€. Jei prekių krepšelio suma neviršija 30€, Pardavėjo įsipareigojimas siųsti prekes nemokamai laikomas negaliojančiu. Tokiu atveju, Pirkėjas įsipareigoja pasiimti užsakytas prekes iš Pardavėjo pats, atsiimdamas jas Pardavėjo centrinėje būstinėje, arba pirkti siuntimo paslaugas, pridėdamas jas prie pirkinių krepšelio. Jei Pirkėjas neužsako siuntimo paslaugos prekėms, kurių bendra suma neviršija 30€, Laikoma, kad Pirkėjas įsipareigoja pasiimti užsakytas prekes iš Pardavėjo centrinės būstinės per 5 d.d. Pirkėjui neįvykdžius šios sąlygos, Pardavėjas turi teisę anuliuoti pirkimo - pardavimo sutartį ir grąžinti Pirkėjui sumokėtus už prekes pinigus, jei jie buvo sumokėti.

Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie būtinybę atsiimti prekes pačiam arba pirkti prekių siuntimo paslaugas visose prekių, kurių pradinė pardavimo kaina yra mažesnė nei 30€, kortelėse.

Prekių grąžinimas ir keitimas. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Prekės gali būti grąžintos registruotu siuntimo būdu per kurjerių tarnybas arba pristatytos į UAB Rosta centrinį biurą Vilniuje. Už kokybiškų prekių grąžinimą susimoka pats Pirkėjas. Nekokybiškas prekes Pardavėjas susigrąžina savo sąskaita. Pinigai Pirkėjui grąžinami pervedant į Pirkėjo sąskaitą arba duodami grynais (jei Pirkėjas grąžina prekes į UAB Rosta centrinį biurą Vilniuje). Grąžinama prekė turi būti supakuota nepažeistoje originalioje pakuotėje, nenaudota, pilnai sukomplektuota, kartu turi būti pateiktas jos įsigijimo dokumentas; nesilaikant šių sąlygų, Pardavėjas gali atsisakyti priimti grąžinamą prekę atgal. Atskirai pabrėžiama, kad remiantis anksčiau minėtu LR Ūkio ministro įsakymo „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ 18-tu punktu, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą kokybišką prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus laikrodžius.